Raporlama ve Analiz

Kullandığınız sistemler arasında veya sadece bir sistem üzerinden sitenizin haftalık, aylık, yıllık analizlerinizi çıkartıp sizlere rapor hazırlayabiliriz.

Bilgi sistemleri artık bireysel veri yönetimini değil, kurumsal zekayı ve kurumsal veri yönetimini ve öne çıkarmak zorunda. Bunun içinde bu bilgi ve verilerin bir arada istatistiksel bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bu verilerin analizini sizlere sunarak sisteminizin işleyişini öğrenebilir bununla ilgili varsayımlarda bulunarak gelecekteki hedeflerinize ulaşmak için yapacağınız planları daha bilinçli ve daha planlı yapmış olursunuz.

Analiz

İşinizdeki temel parçaları ayrı ayrı ele alarak daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayıp gelecekte izleyeceğiniz yol için bilgi sahibi olabilirsiniz.

Raporlama

Dış pazar ve iç pazarda rekabetinizi ölçerek size bunun raporlayarak sunabiliriz.

Rapor hazırlamadan önce sorunlar derinlemesine incelenmeli, konu ile ilgili tüm kaynaklardan yararlanılmalı ve konu mantıklı bir şekilde sıralanır yani plân yapılır. Raporu yazmadan önce konuyu iyice kavramamız gerekmektedir; çünkü kişi konuyu derinlemesine kavrayamamışsa, o konuda sonuca ulaşabilmek için mantıklı düşünemez.

Rapor hazırlarken tüm kaynaklardan yararlanılmalı ve yararlanılan kaynaklar raporda belirtilmelidir. Raporu hazırlarken bir kitaptan yararlanılmışsa kaynakları belirtirken;kitabın adı, kitabın yazarı, kitabın basım tarihi ve basım yeri, konunun geçtiği sayfa numarası gibi yerler belirtilmelidir. Aynı şekilde ansiklopedilerden, dergilerden yararlanmışsak da bunların gerekli yerlerini kaynaklarda belirtmeliyiz.

Raporlar, kişilerin, bir olay, bir fikir veya bir mesele üzerinde belli tarzda düşünmeye veya davranışa yöneltmek için hazırlanır. Bir amacı güzel bir şekilde gerçekleştirebilmek için, konuyu veya meseleyi mantıklı bir sistem içinde ele alınmalı, kesin, açık, teorik ve pratik bilgi ve delillerle desteklenmiş ve enteresan bir ifade tarzına sahip olmalıdır.